Lietā, kurā pie kriminālatbildības sauktas divas kādas sabiedrības ar ierobežotu atbildību atbildīgās amatpersonas par to, ka viņas izvairījās no nodokļu nomaksas, nodarot zaudējumu valstij lielā apmērā un par noziedzīgi iegūtu finanšu līdzekļu legalizēšanu lielā apmērā, piespriesti reāli cietumsodi, informē Latvijas Republikas prokuratūra.

Ekonomisko lietu tiesa 2024.gada 12.februārī pasludināja saīsināto spriedumu. Ar to apsūdzētās amatpersonas atzīstas par vainīgām un katrai piespriesta brīvības atņemšana uz četriem gadiem un sešiem mēnešiem, atņemot tiesības nodarboties ar visa veida komercdarbību uz trīs gadiem, kā arī probācijas uzraudzību uz diviem gadiem.

Apsūdzētās, būdamas sabiedrības atbildīgās amatpersonas – valdes locekles ar tiesībām pārstāvēt komercsabiedrību – un finansiāli saimnieciskās darbības veicējas, laika periodā no 2016.gada 19.septembra līdz 2019.gada 12.februārim Valsts ieņēmumu dienestā deklarēja fiktīvus ar pievienotās vērtības nodoki (PVN) apliekamus darījumus starp sabiedrību un vēl trīs citām sabiedrībām. Tādējādi apsūdzētās sniedza nepatiesu informāciju nodokļu deklarācijās, nenodrošināja normatīvajiem aktiem atbilstošu nodokļu aprēķināšanu un samaksu, kā rezultātā sabiedrības vārdā netika veikti aprēķinātā PVN un uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumi valsts budžetā pilnā apmērā. Noziedzīgo darbību rezultātā valstij tika nodarīti zaudējumi vairāk nekā 118 494 eiro apmērā.