Darba tirgus beidzamo gadu laikā ir piedzīvojis būtisku transformāciju, līdz ar to darba tiesību jomā nākas saskarties ar līdz šim nerisinātiem jautājumiem. Kādi ir izaicinājumi attālinātā darba organizēšanā un darba laika uzskaitē? Kā pasargāt uzņēmumu hibrīddarba gadījumā? Un kādas ir darba tirgus tendences 2023.gadā? Uz šiem un citiem jautājumiem atbildes sniegsim žurnāla “iTiesības” organizētajā ikgadējā konferencē “Uzņēmums un darba tiesības 2023”.

Mūsdienu darba tirgus uzņēmējiem turpina sagādāt arvien jaunus izaicinājumus. Joprojām saskaramies ar darba spēka trūkumu, un uzņēmumiem jāatrod jauni veidi, kā piesaistīt un motivēt darbiniekus. Par normu jau kļuvis attālinātais darbs no mājām un arvien vairāk darbinieki izvēlas strādāt arī no ārzemēm, tāpēc darba devējam jādomā ne tikai par darba organizāciju, bet arī par nodokļu un juridiskajiem aspektiem. Piemēram, ja darbinieks strādā Latvijas uzņēmumā no citas valsts – kuras valsts minimālā alga darbiniekam jānodrošina? Un kurā valstī par darbinieku jāmaksā nodokļi? Par attālinātā darba nodokļu un juridiskajiem aspektiem ES un trešajās valstīs konferencē pastāstīs BDO Latvia” nodokļu konsultante Kristīne Tēra.

Tāpat arī saskaramies ar izaicinājumiem darba laika uzskaitē – pagājšgad veiktajos Darba likuma grozījumos noteikts, ka vairākām darbinieku kategorijām tiesības prasīt darba devējam noteikt darba laika organizācijas pielāgojumu. Tāpat likumā paredzēti gadījumi, kad, ievērojot attiecīgā darba vai nodarbošanās īpatnības, darba laika ilgums netiek mērīts vai iepriekš noteikts vai to var noteikt paši darbinieki, un darba laika uzskaite nav jāveic. Darba laika uzskaites nianses skaidosim kopā ar zvērinātu advokātu, SIA "Sorainen ZAB" darba tiesību prakses grupas vadītāju Andi Burkevicu. Apskatīsim arī jaunāko tiesu praksi dažādos darba strīdu gadījumos. Piemēram, zinām, ka pārtraucot darba attiecības, darbinieka neizmantotais atvaļinājums uzņēmumam ir jākompensē, taču ko darīt, ja darbinieks ir izmantojis brīvdienas avansā, bet darba attiecības tiek pārtrauktas? Vai darbinieks paliek uzņēmumam parādā? Šo un citus darba strīdu gadījumus apskatīs Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības jurists Kaspars Rācenājs. 

Runāsim arī par katram uzņēmumam tik svarīgajiem konfidencialitātes jautājumiem: “Komercnoslēpuma aizsardzība ir būtiska gan darba tiesisko attiecību laikā, gan pēc to izbeigšanas, jo darbinieku rīcībā nereti nonāk vissensitīvākā uzņēmuma informācija. Vēl būtiskāks šis jautājums kļūst gadījumā, ja darbinieks strādā attālināti vai t.s. hibrīddarba režīmā, jo nav pakļauts darba devēja ikdienas uzraudzībai,” tēmas aktualitāti ieskicē konferences moderatore, SIA "ZAB Ellex Kļaviņš" asociētā partnere, Darba tiesību prakses grupas vadītāja Irina Kostina. Viņa pastāstīs, kādas nianses jāņem vērā darba devējiem, lai izvairītos no nevajadzīgiem riskiem uzņēmumam. Tāpat konferencē skatīsim tādus jautājumus kā darba devēja reputācijas aizsardzība, uzņēmuma pārejas regulējums, ilgtspējas jeb ESG kritēriju ieviešana u. c. svarīgus jautājumus.

Konferencē piedalīsies SIA "ZAB Ellex Kļaviņš" asociētā partnere, Darba tiesību prakses grupas vadītāja Irina Kostina, BDO Latvia nodokļu konsultante Kristīne Tēra, zvērināts advokāts, SIA "Sorainen ZAB" darba tiesību prakses grupas vadītājs Andis Burkevics, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības jurists Kaspars Rācenājs, ZAB "Vilgerts" partnere, ES tiesību, konkurences tiesību, darba tiesību un M&A jomas advokāte Jūlija Jerņeva, jurists ar specializāciju darba tiesībās, "KPMG Law" Antons Zagdajs, vecākais speciālists, zvērināts advokāts Ivo Maskalāns, SIA "Orients Audit & Finance" partnere, biznesa attīstības un digitalizācijas vadītāja Jekaterina Novicka un citi eksperti.

Vairāk informācijas un pieteikšanās: Konference “Uzņēmums un darba tiesības 2023”.