2023.gada 11.novembrī pēc pusnakts Eiropas Savienības (ES) Padome, kuru pārstāv Spānija, kā prezidējošā valsts, un Eiropas Parlaments vienojās par 2024.gada ES vispārējo budžetu. Intensīvi norisinoties sarunām par nākamā finanšu gada budžetu, institūcijas panāca vienošanos par kopīgu tekstu jau naktī no piektdienas uz sestdienu. Lai arī galīgais vienošanās termiņš bija pirmdienas 13.novembra pusnakts, institūcijas pielika pūles, lai budžetu apstiprinātu pirmajā sarunu kārtā. Šāda rīcība nodrošina nākamā gada ES budžeta funkcionēšanas uzsākšanu bez jebkādiem kavējumiem.

2024.gada ES vispārējais budžets skaitļu izteiksmē nozīmē kopējo saistību apropriāciju apjomu 189,4 mljrd. eiro apmērā un maksājumu apropriācijas 142,6 mljrd. eiro apmērā, kas attiecīgi atbilst 1,07% un 0,81% no ES Nacionālā kopienākuma. Budžeta kopapjomi nodrošina arī pietiekamu apjomu nepiešķirto līdzekļu jeb rezervju, lai nākamajā gadā ES varētu reaģēt krīzes situācijās un citos iepriekš neparedzētos gadījumos.