Digitālajā laikmetā cilvēka personīgā informācija ir vairāk vērta nekā jebkad agrāk. Diemžēl, tā kļūst arī par galveno mērķi identitātes zādzībās. Apzinoties, ka pastāv šāds apdraudējums, spējot to atpazīt un zinot, kā sevi pasargāt, katrs var savu digitālo dzīvi padarīt būtiski drošāku, informē Cert.lv.

Kas ir identitātes zādzība?

Identitātes zādzība notiek tad, kad kāds, pretlikumīgi iegūstot personīgo informāciju –vārdu, identifikācijas numuru, personas kodu, pases datus, maksājumu kartes informāciju – to izmanto, piemēram, krāpnieciskos nolūkos vai citām pretlikumīgām darbībām.

Ļoti izplatīta identitātes zādzības forma ir personīgās informācijas izmantošana finansiālu krāpniecību veikšanai. Piemēram, identitāte tiek nozagta, lai personas vārdā pieteiktos kredītkartei, paņemtu aizdevumu vai mašīnu uz nomaksu. Taču eksistē arī citi identitātes zādzības veidi, kā piemēram, kāds var nozagt peronas medicīnisko informāciju un pieteikt apdrošināšanas atlīdzību par medicīnas pakalpojumiem, kurus realitātē persona nav saņēmusi. Vai arī ar nodokļiem saistītas informācijas zādzība, kad uzbrucējs izmanto nodokļu maksātāja informāciju, lai pieteiktos nodokļu atmaksai. Un brīdī, kad nodokļu atmaksu centīsies pieteikt pati persona, to neizdosies izdarīt, jo nodokļi jau būs atmaksāti kādam citam.