Ministru kabinetā 14.martā apstiprināts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) izstrādātais informatīvais ziņojums, ar kuru nosaka Eiropas Savienības (ES) finanšu programmas “Digitālā Eiropa” koordinācijas mehānismu Latvijā. VARAM noteikta par atbildīgo institūciju par programmas “Digitālā Eiropa” koordinēšanu, nacionālā kontaktpunkta funkciju izpildītāju un koordinācijas padomes darba organizēšanu, kā arī citu ministriju atbildību programmas ieviešanas pasākumu organizācijā, sniedzot ieguldījumu Latvijas un ES digitālo mērķu sasniegšanā, informē VARAM.