22.martā Eiropas Komisija (EK) ierosināja kopīgus kritērijus, ko izmantot pret zaļmaldināšanu un maldinošām norādēm par ekoloģiskumu Šodienas priekšlikums patērētājiem sniegs vairāk skaidrības, pārliecības, ka tad, ja preci pārdod kā “zaļu”, tā tiešām ir “zaļa”, un kvalitatīvāku informāciju, ar kuras palīdzību izraudzīties videi draudzīgus produktus un pakalpojumus. Ieguvēji būs arī uzņēmumi, jo patērētājiem kļūs vieglāk atpazīt un atalgot tos, kas patiesi cenšas uzlabot savu ražojumu vidisko ilgtspēju, un viņi spēs palielināt pārdevumu, nevis saskarties ar negodīgu konkurenci. Tādējādi priekšlikums palīdzēs izveidot vienlīdzīgus konkurences apstākļus attiecībā uz informāciju par ražojumu ekoloģisko sniegumu, informē EK.