2023.gada 1.janvārī stājās spēkā grozījumi publiskos iepirkumus regulējošajos normatīvajos aktos, informē Centrālā finanšu un līgumu aģentūra, pamatojoties uz Iepirkumu uzraudzības biroja izstrādātajiem skaidrojumiem "Kandidātu un pretendentu izslēgšanas noteikumi".