Sākot ar 2024.gada 1.martu atkritumu apsaimniekotājiem finanšu nodrošinājums būs jāiesniedz Valsts vides dienesta (VVD) e-pakalpojumu portālā, informē VVD.

Finanšu nodrošinājums ir kredītiestādes izsniegta pirmā pieprasījuma garantijas vēstule vai apdrošinātāja izsniegta apdrošināšanas polise, kurā ietverta apdrošinātāja neatsaucama apņemšanās izmaksāt apdrošināšanas atlīdzību pēc VVD pirmā pieprasījuma, kā arī šā pieprasījuma neapstrīdamība.

Lai iesniegtu finanšu nodrošinājumu, jāizmanto e-pakalpojumu portāla sadaļa – Pakalpojumi – Atkritumu apsaimniekošana – Finanšu nodrošinājuma iesniegšana.