Valsts meža dienests atgādina – meža īpašniekiem, kuri 2022.gadā savā mežā veikuši saimniecisko darbību, līdz 1.februārim dienestā jāiesniedz pārskats.