2024.gada maijā Valsts meža dienests (VMD) piemērojis 10 000 eiro naudassodu uzņēmumam, kurš veicis augsta riska bērza saplākšņa importu un plānojis importu no Turcijas. Uzņēmums saņēmis arī papildsodu – aizliegumu uz gadu izmantot tiesības laist tirgū bērza saplāksni.

Sods piemērots par regulas 995/2010, ar ko nosaka pienākumus tirgus dalībniekiem, kas laiž tirgū kokmateriālus un koka izstrādājumus (ES Kokmateriālu regula), prasībām neatbilstošām likumības pārbaudēm, pieļaujot risku, ka tirgū tiek laisti Krievijas izcelsmes kokmateriāli. 

VMD atgādina, ka joprojām nav atļauts importēt kokmateriālus vai koka izstrādājumus, kuru ražošanā izmantoti Krievijā vai Baltkrievijā iegūti izejmateriāli. Šādu produktu importēšana nozīmē pārkāpt ES Kokmateriālu regulas prasības, jo izejmateriāliem nav iespējams mazināt risku līdz “maznozīmīgam”, lai tos drīkstētu laist Eiropas Savienības (ES) tirgū. Savukārt kokmateriāli un koka izstrādājumi, kuri ražoti Krievijā vai Baltkrievijā un uz kuriem attiecas ES noteiktās sankcijas, uzskatāmi par nelikumīgi iegūtiem.

Ja uzņēmums grasās importēt augsta riska produktu, kāds šobrīd ir, piemēram, bērza saplāksnis, tam jāizslēdz jebkura varbūtība, ka saplāksnis ražots vai kokmateriāli iegūti Krievijā vai Baltkrievijā. Tāpat, ja tiek importētas, piemēram, mēbeles no Ķīnas vai kādas citas trešās valsts, kuras ražotāji varētu izmantot Krievijas vai Baltkrievijas izcelsmes kokmateriālus, jāizslēdz iespējamība, ka tās var saturēt šo valstu izejmateriālus.

Kā to paredz ES Kokmateriālu regulas prasības, risku mazināšanai ir jābūt efektīvai un piemērotai konkrētajiem riskiem. Tādu dokumentu kā, piemēram, izcelsmes sertifikātu un ciršanas atļauju uzrādīšanu VMD neuzskatīs par atbilstošu risku mazināšanas pasākumu, ja augsta riska produkts tiek importēts no augsta riska valsts. Šādi dokumenti neatspoguļo visu piegādes ķēdi, var saturēt nepatiesu informāciju, un to izmantošana nemazina risku, ka piegādes ķēdē var būt augsta riska kokmateriāli. 

ES Kokmateriālu regula attiecas uz plašu kokmateriālu un koka izstrādājumu klāstu, tostarp uz dažādām mēbelēm, papīru, kartonu, celulozi.