No 1.aprīļa ir stājušies spēkā saimnieciskās darbības ierobežojumi egļu mežaudžu A, B un C aizsardzības zonās, lai ierobežotu egļu astoņzobu mizgrauža izplatību mežos. Ierobežojumi noteikti laika periodā no 2024.gada 1.aprīļa līdz 2024.gada 31.augustam, informē Valsts meža dienests.

A, B, C un D zonas, atbilst 2024.gada janvārī izdotajam rīkojumam:

  • A aizsardzības zona, kurā ietilpst vērtīgā egļu mežaudze;
  • B aizsardzības zona, kurā ietilpst skujkoku mežaudzes (egle vai priede ir valdošā koku suga un tās vidējais caurmērs ir vismaz 20 centimetri) 100 metru attālumā no vērtīgās egļu mežaudzes nogabala ārējās robežas;
  • C aizsardzības zona, kurā ietilpst egļu mežaudzes (egle ir valdošā koku suga, un tās vidējais caurmērs ir vismaz 20 centimetri) 101-500 metru attālumā no vērtīgās egļu mežaudzes;
  • D aizsardzības zona, kas atrodas ārpus A, B, C zonas.

Aizsardzības zonās A, B un C noteiktie saimnieciskās darbības ierobežojumi nosaka:

  • A un B aizsardzības zonā ir aizliegta koku ciršana (izņemot rīkojumā minētos gadījumus);
  • C aizsardzības zonā ir aizliegta koku ciršana:
    • kopšanas un galvenajā izlases cirtē;
    • kailcirtē un rekonstruktīvajā cirtē platībā, kas mazāka par 0,8 hektāriem.