Senāta Administratīvo lietu departaments, izvērtējot SIA "Cityparks Latvija” kasācijas sūdzību, atcēla Administratīvās apgabaltiesas spriedumu daļā par Patērētāju tiesību aizsardzības centra pieteicējai noteikto soda naudu.