Veicot pastiprinātu svaigu dārzeņu, augļu un ogu kontroli, mēneša laikā Pārtikas un veterinārais dienests (PVD) pārbaudījis vairāk nekā 390 pārtikas tirdzniecības uzņēmumus, 40% gadījumu konstatējot pārkāpumus, kas galvenokārt saistīti ar patērētāju maldināšanu par produktu izcelsmes valsti, kā arī produktu kvalitāti, informē PVD.

Pārbaudēs pastiprināta uzmanība tika pievērsta svaigu dārzeņu, augļu un ogu izsekojamībai, tostarp informācijai pavaddokumentos un marķējumā, izcelsmes valsts norādei (cenu zīmē vai citā produktam pievienotājā informācijā) un citai pircējiem sniegtajai informācijai, kā arī svaigu dārzeņu, augļu un ogu kvalitātei un uzglabāšanas apstākļiem.

No veiktajām pārbaudēm 15% gadījumu konstatēts, ka pircējiem netiek sniegta informācija par preču izcelsmi vai arī tā ir maldinoša, 10% gadījumu konstatēts, ka pircējiem norādītā izcelsmes valsts atšķiras no pavaddokumentos norādītās, bet 8% gadījumu izcelsmes valsts nebija norādīta preču pavaddokumentos.