Ministru kabineta sēdē apstiprināts rīkojuma projekts, kas paredz finansējuma piešķiršanu, lai turpinātu vienreizēja nodarbinātības vai pašnodarbinātības uzsākšanas pabalsta izmaksu Ukrainas civiliedzīvotājiem.