Tiem iedzīvotājiem, kam gada ienākumu deklarācija par 2022.gadu ir jāiesniedz obligāti, tas ir jāizdara līdz 2023.gada 1.jūnijam vai 1.jūlijam – atkarībā no kopējiem ienākumiem pagājušajā gadā. Ieteicams ienākumu deklarāciju iesniegt elektroniski, elektroniskās deklarēšanas sistēmā, jo tādā gadījumā deklarācijā automātiski ielasās visi Valsts ieņēmumu dienesta rīcībā jau esošie dati un aprēķinās maksājamās summas.