Ministru kabinets 2024.gada 9.aprīlī atbalstīja informatīvo ziņojumu “Par risinājumiem vienotā būves reģistrācijas procesa ieviešanai” un apstiprināja ieceri veidot vienotu būves reģistrācijas pakalpojumu, ieviešot vienas pieturas aģentūras principu. Vienotā būves reģistrācijas procesa ieviešana mazinās administratīvo slogu personām no būvniecības ieceres ierosināšanas līdz būves ierakstīšanai zemesgrāmatā, informē Tieslietu ministrija.

Vienlaikus tiek paredzēts atteikties no būves kadastrālās uzmērīšanas apvidū, kas varētu ievērojami samazināt pakalpojuma izpildes laiku. Plānots, ka visas nepieciešamās dokumentu pārbaudes tiek veiktas procesa sākumā un tās ir maksimāli automatizētas, nodrošinot vienotu datu plūsmu valsts informācijas sistēmu līmenī.