Lai paredzētu vienotu būvdarbu pieņemšanas-nodošanas, norēķinu un līgumsaistību izpildes garantijas kārtību, 12.jūlijā stājās spēkā Ministru kabineta noteikumi Nr. 419 "Noteikumi par publisko būvdarbu līgumos obligāti iekļaujamiem noteikumiem un to saturu", informē Centrālā finanšu un līgumu aģentūra.