Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) padome apstiprinājusi noteikumus kredītiestādēm par pārskatu iesniegšanu un informācijas atklāšanu saistībā Covid-19 krīzes ietekmē atliktajiem klientu kredīta maksājumiem un citiem riska darījumiem.

Tāpat kā daudzās citās jomās, arī kredītiestāžu darbībā pārmaiņas radījusi Covid-19 ietekme. Šī gada pavasarī Finanšu nozares asociācija sadarbībā ar tās biedriem ir izstrādājusi moratoriju, kas paredz iespēju banku klientiem, kuriem radušās īstermiņa finanšu grūtības, uz gadu atlikt hipotekārā kredīta pamatsummas maksājumus, bet līzinga un patēriņa kredīta – līdz sešiem mēnešiem. Savukārt uzņēmumi var atlikt aizdevuma pamatsummas maksājumus līdz sešiem mēnešiem.

FKTK noteikumos iekļautas prasības kredītiestādēm par pārskatu sagatavošanu, kā arī citām sistēmiski nozīmīgām iestādēm par informācijas atklāšanu saistībā ar riska darījumiem, kuriem piemēroti moratorijā iekļautie atbalsta pasākumi. Noteikumi izstrādāti, vadoties pēc Eiropas Banku iestādes vadlīnijām.

Jauni noteikumi ir nepieciešami, lai veicinātu vienotu un precīzu regulējošo prasību piemērošanu, kā arī saglabātu tirgus disciplīnu. Tie nodrošinās FKTK ar informāciju par Covid-19 izraisītajiem ekonomiskās aktivitātes ierobežojumiem un to ietekmi uz finanšu sektoru. Noteikumi palīdzēs informēt sabiedrību par kredītiestāžu darbības rādītājiem, lai cilvēki pieņemtu informētus lēmumus, izvēloties finanšu pakalpojumus.   

Noteikumi ir saistoši Latvijas Republikā reģistrētajām kredītiestādēm un citās dalībvalstīs reģistrēto kredītiestāžu un ārvalstu kredītiestāžu filiālēm. Noteikumi netiek attiecināti uz citām finanšu iestādēm, kas nodarbojas ar kreditēšanas pakalpojumiem un brīvprātīgi seko moratorijam.