Rīgas Tehniskā universitāte (RTU) aicina jaunuzņēmumus un novatorus, kas attīsta klimatam draudzīgas tehnoloģijas un biznesa idejas, straujas un globālas izaugsmes sasniegšanai pieteikties dalībai Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūta akcelerācijas programmā "Baltics & Slovakia ClimAccelerator". Šogad pirmo reizi akcelerācijas programmā līdz ar visu trīs Baltijas valstu zaļajiem jaunuzņēmumiem piedalīsies arī dalībnieki no Slovākijas. 

Akcelerācijas programmas mērķis ir atbalstīt "tīro" tehnoloģiju komercializāciju un iniciatīvas klimata pārmaiņu ietekmes mazināšanai. Programmas dalībnieki saņems individuālu mentoringu, ekspertu vadītas apmācības, piekļuvi akceleratora partneru tīklam, iespēju iegūt finansējumu izaugsmei un publicitāti savai biznesa idejai Eiropā. Tā kā šogad programma aptvers trīs Baltijas valstis un arī Slovākiju, dalībniekiem paveras plašākas tīklošanās un kontaktu veidošanas iespējas. 

Programma notiks vairākos līmeņos, jaunuzņēmumi un novatori aicināti izvēlēties vienu atbilstoši savai attīstības stadijai. Pirmajā līmenī aktivitātes koncentrētas uz uzņēmējdarbības pamatprincipiem un uzņēmējdarbības modeļa testēšanu. Dalībniekiem būs pieejams līdz četriem tūkst. eiro liels atbalsts izaugsmei. Otrajā līmenī pieejamais atbalsts būs lielāks – līdz 10 tūkst. eiro. Šajā posmā dalībnieki izstrādās ilgtspējīgus uzņēmējdarbības modeļus un validēs tos ar reāliem klientiem, kā arī plānos savu produktu un pakalpojumu attīstību, apgūs finanšu, pārdošanas, mārketinga zināšanas. Tiks novērtēta arī visu biznesa ideju un risinājumu ietekme uz klimatu. 

Pēdējā līmenī komandas iegūs zināšanas par ieguldījumu stratēģijām, strādās ar mentoriem un prezentēs sevi starptautiskiem investoriem.  

Akceleratorā "EIT Climate-KIC", kas iepriekš tika organizēts ar nosaukumu "EIT Climate-KIC Accelerator", piedalījusies virkne jaunuzņēmumu no Latvijas, piemēram, "Empyrio", kas izstrādā organisko atkritumu dedzināšanas iekārtas mazām un vidējām ūdens attīrīšanas stacijām, "Hyrevision", kas attīsta augstas izšķirtspējas optiskās sistēmas ostas, kuģu un citām transporta kontroles sistēmām, kas ir efektīvas arī slikta redzamības apstākļos. Starp dalībniekiem bijis arī "PurOceans Technology", kura metode un aprīkojums ļauj efektīvi atklāt un savākt dziļi ūdenī esošu naftas, mikroplastmasas un ķīmisko piesārņojumu, "Alternative Plants", kas ražo dabīgas aktīvās sastāvdaļas kosmētikai, "SpirulinaNord", kas radījusi tehnoloģiju tropu alģes spirulīnas audzēšanai Latvijā, un daudzi citi. Dalība akcelerācijas programmā ļāvusi tiem attīstīties un virzīties pretim komerciāliem panākumiem.

Akceleratoru Latvijā organizē RTU sadarbībā ar Zaļo un viedo tehnoloģiju klasteri. RTU ir "EIT Climate-KIC" partneris kopš 2016. gada, nodrošinot iespēju Latvijas studentiem, zinātniekiem, jaunuzņēmumiem un dažādu jomu profesionāļiem attīstīt uzņēmējdarbības prasmes un radīt risinājumus klimata izmaiņu samazināšanai. "EIT Climate-KIC" programmas īsteno RTU Dizaina fabrikas "EIT Climate-KIC HUB Latvia".