Ministru kabinets (MK) apstiprināja izmaiņas sabiedrisko pakalpojumu licencēšanas noteikumos, paredzot, ka Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk – Regulators) turpmāk licences izsniegs tikai elektroniski.

Covid-19 infekcijas izplatība ir ieviesusi virkni izmaiņu mūsu ikdienas paradumos un arī dažādu pakalpojumu sniegšanas nosacījumos. Izmaiņas licenču izsniegšanas kārtībā sekmēs Regulatora pakalpojumu pieejamību, veicinās dokumentu elektronisko apriti, optimizēs valsts pārvaldes procesus un mazinās administratīvo slogu komersantam, kā arī nodrošinās izsniegto licenču pārskatāmību un atbilstību aktuālajai situācijai.

Vienlaikus Regulators turpinās uzturēt licencēto komersantu reģistru ar iespēju iepazīties visiem lietotājiem.

Komersants iesniegumu licences saņemšanai, licences nosacījumu grozīšanai vai licences anulēšanai (atcelšanai) Regulatoram turpmāk varēs arī iesniegt elektroniski.

Ieviestās izmaiņas samazinās ar licences saņemšanu saistītos pasta izdevumus gan Regulatoram, gan komersantam.

Vairāk ar apstiprinātajiem grozījumiem MK noteikumos Nr.664 “Sabiedrisko pakalpojumu licencēšanas noteikumi” var iepazīties MK tīmekļa vietnē.