No šodienas, 2024.gada 1.jūlija, publicējot mājas (istabas) dzīvnieka pārdošanas vai jebkādas cita veida atsavināšanas (piemēram, dāvināšanas, atdošanas un tamlīdzīgi) sludinājumu, obligāti jānorāda plaša informācija par dzīvnieku, tostarp tā izcelsmes valsts un mikročipa numurs, atgādina Pārtikas un veterinārais dienests (PVD).

To paredz Ministru kabineta noteikumi Nr.315 “Mājas (istabas) dzīvnieka atsavināšanas noteikumi”, kas nosaka, ka sludinājumā par suņa, kaķa vai mājas (istabas) seska piedāvāšanu atsavināšanai, obligāti jānorāda:

  • dzīvnieka dzimšanas datums vai vecums;
  • dzīvnieka šķirne (to drīkst norādīt tikai tiem dzīvniekiem, kuru ciltsrakstus izdevusi Lauksaimniecības datu centrā reģistrēta šķirnes mājas (istabas) dzīvnieku audzētāju organizācija, norādot arī tās nosaukumu un tās sastāvā esošās audzētavas vai audzētāja nosaukumu un dzīvnieka ciltsrakstu numuru);
  • dzīvniekiem, kuru šķirne nav pierādāma ar iepriekš minētajiem dokumentiem, norāda, ka mājas (istabas) dzīvnieks ir bezšķirnes;
  • dzīvnieka izcelsmes valsts;
  • dzīvnieka veselības stāvoklis (jānorāda īsa informācija par mājas (istabas) dzīvnieka hroniskajām slimībām, kroplībām vai patoloģijām, ja tādas ir);
  • dzīvnieka mikroshēmas numurs;
  • ja sludinājums publicēts pirms mājas (istabas) dzīvnieks ir sasniedzis atsavināšanas vecumu, jānorāda arī datums, no kura dzīvnieku būs iespējams atsavināt un dzīvnieka mikroshēmas numura un ciltsrakstu numura vietā jānorāda tā mātes mikroshēmas numurs un ciltsrakstu numurs.

PVD veiks sludinājumu portālu monitoringu un gadījumos, kad nebūs norādīta visa obligāti norādāmā informācija, aicinās portālu īpašniekus sludinājumus dzēst.

Noteikumi attiecas arī uz sludinājumiem, kas tiek publicēti sociālajos medijos.