Lai pārņemtu Eiropas Savienības (ES) prasības, kurās paredzēts ES dalībvalstu līmenī harmonizēt konkurences uzraudzības iestāžu pilnvaras, tostarp naudas sodu piemērošanu par starptautiskiem konkurences tiesību pārkāpumiem, 9. jūnijā apstiprināti grozījumi Konkurences likumā (KL), informē Saeima.

Izmaiņas veiktas, lai pārņemtu direktīvu 2019/1/ES par apstākļu nodrošināšanu nolūkā dot dalībvalstu konkurences iestādēm iespēju efektīvāk izpildīt konkurences noteikumus un par iekšējā tirgus pienācīgas darbības nodrošināšanu.