Sankcijām pakļautām personām, kurām Latvijā pieder nekustamais īpašums, no 2024.gada 1.jūlija vairs nesaņems nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus, tostarp brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās. To paredz 2024.gada 21.martā pieņemtie grozījumi likumā “Par nekustamā īpašuma nodokli”, informē Saeima.

Ar grozījumiem paredzēts, ka sankcijām pakļauto personu nekustamajam īpašumam Latvijā likmes vairs nenoteiks pašvaldības, bet šim īpašumam piemēros nodokļa likmi 10% apmērā no nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības.

Budžeta komisijā atbalstīts priekšlikums, ka vismaz 80% no šiem nodokļa ieņēmumiem pašvaldības varēs novirzīt atbalstam Ukrainas civiliedzīvotājiem, kuri Krievijas pilna mēroga militārā iebrukuma Ukrainā dēļ izceļo no savas zemes vai kuri kara dēļ tur nevar atgriezties un ir apmetušies uz dzīvi Latvijā.   

Tāpat ar grozījumiem paredzēts, ka sankcijām pakļautām personām vairs nepiemēros NĪN atbrīvojumus, kā arī tās vairs nesaņems nodokļa atlaides.