2024.gada 19.martā valdība apstiprināja Ministru kabineta noteikumus “Eiropas transporta tīkla projektu atļauju piešķiršanas procedūru organizēšanas un uzraudzības kārtība”, kas izstrādāti ar mērķi nodrošināt direktīvas 2021/1187 par pasākumu racionalizēšanu ar mērķi veicināt Eiropas transporta tīkla (TEN-T) ieviešanu prasību pārņemšanu, informē Satiksmes ministrija.

Direktīvā noteikto prasību pārņemšana nepieciešama, lai nodrošinātu TEN-T projektu atļauju piešķiršanas procedūru organizēšanu un uzraudzību.