Ministru kabinets apstiprināja jaunu Ekonomikas ministrijas izstrādātu atbalsta programmu uzņēmējiem "Aizdevumu programmas Krievijas militārās agresijas pret Ukrainu radīto seku uz ekonomiku mazināšanai īstenošanas noteikumi". Vienlaikus valdība precizēja eksporta kredītu garantiju saņemšanas nosacījumus un pagarināja garantiju sniegšanas termiņu līdz 2022. gada beigām, lai turpinātu atbalstu eksportējošiem uzņēmējiem, informē Ekonomikas ministrija.