Ar mērķi stiprināt mazo lauksaimniecības ražotāju saimniecību dzīvotspēju, mazajiem lauksaimniekiem 2022. gadā piešķirs valsts atbalstu vienreizēja maksājuma veidā. To paredz valdībā apstiprinātie Ministru kabineta noteikumi "Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība mazajiem lauksaimniekiem 2022. gadā", informē Zemkopības ministrija.