No 22.jūlija līdz 22.augustam Lauku atbalsta dienests aicina interesentus iesniegt projektus, lai saņemtu atbalstu pasākumā “Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē”.

Pieejamais finansējums pirmajā projektu kārtā ir 20 milj. eiro. Iesniegto projektu īstenošanas beigu datums, ja tiek ieguldītas investīcijas ražošanas pamatlīdzekļu iegādei – 1,5 gadi, ja tiek veikta būvniecība, pārbūve un iegādāti ražošanas pamatlīdzekļi – 2 gadi no dienesta lēmuma saņemšanas.

Uz atbalstu var pretendēt:

  • pārstrādes uzņēmumi;
  • primārās lauksaimniecības ražotāji, kas plāno uzsākt lauksaimniecības produktu pārstrādi;
  • ražotājs mājas apstākļos (kopējais apgrozījuma vidēji pēdējos 3 gados nepārsniedz 200 tūkst. eiro);
  • atbilstīgās kooperatīvās sabiedrības vai kooperatīvo sabiedrību apvienības, kas nodarbojas ar lauksaimniecības produktu pārstrādi vai plāno to uzsākt.

Jāņem vērā, ka projekta īstenošanā izmantotās pamatizejvielas ir lauksaimniecības produkti.

Investīcijas tiek piešķirtas par jaunu iekārtu, tehnikas un aprīkojuma iegādi, jaunu būvju būvniecību vai esošo būvju pārbūvi, kā arī par būvju atjaunošanu, ierīkošanu un novietošanu.