Lai veicinātu darbaspēka piesaisti Latvijas reģioniem, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) kopā ar plānošanas reģioniem un pašvaldībām īsteno atbalsta pasākumus remigrantiem. Valsts un pašvaldību atbalsts paredzēts jaunu darba vietu veidošanai reemigrantiem un jaunu reemigrantu uzņēmumu dibināšanai, informē VARAM. 

Pērn jūnijā valdība apstiprināja VARAM sagatavoto informatīvo ziņojumu “Par reemigrācijas atbalsta pasākumu – uzņēmējdarbības atbalstu”, kas paredz risinājumus reemigrācijas atbalsta pasākumu īstenošanai 2024.gadā un turpmāk, veicinot uzņēmējdarbību reģionos.