“Attīstības finanšu institūcija Altum” 2024.gada 2.aprīlī sāk pieņemt pieteikumus projektu atlases nākamajā, 5.kārtā, Eiropas Savienības Atveseļošanas fonda programmā energoefektivitātei, atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju ieviešanai un elektroauto iegādei. Programma šogad ievērojami paplašināta, nosakot, ka atbalstu var saņemt arī vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības komersanti, kā arī, ka elektroauto var iegādāties visu programmai atbilstošo nozaru uzņēmumi. Pieteikumu iesniegšana atvērtajā kārtā ilgs līdz 2024.gada 30.aprīlim, informē Ekonomikas ministrija.

Programma sniedz atbalstu aizdevuma ar kapitāla atlaidi veidā un tagad pieejama mikro, maziem, vidējiem un lieliem komersantiem, kuru darbības nozare nav lauksaimniecības produktu primārā ražošana, zivsaimniecība, tabakas izstrādājumu ražošana, azartspēles vai transports.

Kopējais pieejamais finansējums 5.kārtas projektiem ir 25,25 miljoni eiro, no kuriem 8,58 miljoni eiro paredzēti energoefektivitātes paaugstināšanai, 15 miljoni eiro atjaunojamo energoresursu tehnoloģijām, bet 1,66 miljoni eiro bezemisiju transportlīdzekļiem.

Ministru kabineta 2024.gada 20.februārī apstiprinātie grozījumi paredz virkni uzlabojumu atbalstāmo darbību klāstā. Tajā skaitā, veicot energoefektivitātes pasākumus, turpmāk uzņēmumi varēs veikt ieguldījumus arī zaļajos jumtos, ēku aprīkojuma digitalizācijā, uzlādes infrastruktūrā, aprīkojumā, kā arī aprīkojumā saražotās enerģijas akumulēšanai. Savukārt atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju ieviešanai uzņēmumos atbalstāmās darbības paplašinātas ar atjaunīgā ūdeņraža ražojošām tehnoloģijām, biodegvielu, bioloģisko šķidro kurināmo, biometāna un biomasas kurināmo / degvielu ražojošām tehnoloģijām, augstas efektivitātes koģenerācijas tehnoloģijām, kā arī ar saražotās enerģijas akumulēšanas vai uzglabāšanas iekārtām pašpatēriņa nodrošināšanai.