2022. gada 7. jūnija sēdē Ministru kabinets apstiprināja Latvijā pirmo Atveseļošanas fonda atbalsta programmu, kuras ievaros uzņēmumiem būs pieejams finansējums energoefektivitātes paaugstināšanai un atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju plašākai izmantošanai, informē Ekonomikas ministrija.

Atbalsts uzņēmumiem būs pieejams kā finanšu institūcijas "Altum" aizdevums vai "Altum" paralēlais aizdevums ar kapitāla atlaidi pamatsummas dzēšanai – maksimālā aizdevuma summa ir 5 milj. eiro ar aizdevuma termiņu līdz 20 gadiem. Savukārt atbalsts tiks piešķirts kā kapitāla atlaide jeb finanšu institūcija "Altum" samazinās aizdevuma apmēru 30% apmērā, bet ne vairāk kā 1,5 milj. eiro, pēc tam, kad projekts būs realizēts un tiks sasniegti mērķa rādītāji.

Pirmo četru nedēļu laikā, no dienas, kad "Altum" uzsāks pieņemt pieteikumus, un turpmāk līdz pieejams finansējums, atbalstam varēs pieteikties Latvijas Republikā (LR) reģistrēts:

  • komersants, kurš darbojas apstrādes rūpniecības nozarē, vai:
  • komersants, kurš atbilst vienam sekojošiem kritērijiem:
    • komersants vai komersanta saistīto personu grupa eksportē vismaz 51% no saražotā, vai;
    • komersanta eksporta apjoms pēdējā noslēgtā finanšu gada laikā vismaz 1 milj. eiro.

Savukārt pēc četrām nedēļām, no dienas, kad "Altum" uzsāks pieņemt pieteikumus, atbalstam varēs pieteikties, papildus iepriekš minētajiem, arī pārējie – lielākā daļa LR reģistrēto komersantu.

Aizņēmumu uzņēmums varēs saņemt nedzīvojamo ēku energoefektivitāti paaugstinošu pārbūves vai atjaunošana darbu veikšanai, kā arī energoefektīvu ražošanas un tās blakusprocesus nodrošinošo iekārtu iegādei, lai aizstātu esošās, mazāk energoefektīvās iekārtas. Tāpat paredzēts, ka finansējumu varēs ieguldīt ēku inženiersistēmu atjaunošanā, pārbūvē vai izveidē, sekundāro energoresursu atgūšanai no ražošanas tehnoloģiskajiem procesiem, kā arī atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju ieviešanai, piemēram, saules paneļiem, vēja ģeneratoriem, biomasas tehnoloģiju ieviešanai u.c. tehnoloģijām.

Pieejamais Atveseļošanas fonda finansējums programmas ietvaros ir 80,5 milj. eiro, kur 30,58 milj. eiro paredzēti energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanai un 50 milj. eiro pārejai uz atjaunojamo energoresursu tehnoloģijām.

Atbalstam uzņēmumi varēs pieteikties "Altum" tuvāko mēnešu laikā un pieteikumus varēs iesniegt kamēr vien būs pieejams finansējums.