2020. gada maijā gandrīz piektdaļa (18,2%) darbinieku (darba ņēmēju) 15–74 gadu vecumā strādāja attālināti, liecina Centrālās statistikas pārvaldes darbaspēka apsekojuma rezultāti. Attālināti strādājošu sieviešu bija par 22,8 procentpunktiem vairāk nekā vīriešu (attiecīgi 61,4% un 38,6%). 

Maijā iespēja strādāt attālināti bija 23,9% darbinieku, bet nedaudz vairāk kā trīs ceturtdaļām (76,1%) šādas iespējas nebija. Tikai 5,8% darbinieku, kuriem bija iespēja strādāt attālināti, to neizmantoja.

Visvairāk attālināti strādājošo bija vecuma grupās 25–34 gadi (26,3%) un 45–54 gadi (26,1%). Visvairāk attālināti strādājošu vīriešu (32,5%) bija vecuma grupā 25–34 gadi, bet sieviešu (34,2%) – vecuma grupā 45–54 gadi.

Visaugstākais attālināti strādājošo darbinieku īpatsvars (20,8%) atbilstošās vecuma grupas darbinieku kopskaitā 2020. gada maijā bija vērojams vecuma grupā 25–34 gadi, bet viszemākais (14,9%) vecuma grupā 35–44 gadi.

chart.jpeg

Gandrīz puse (47,0%) no visiem attālināti strādājošajiem 2020. gada maijā bija nodarbināti tirdzniecības un pakalpojumu sektorā. Nedaudz mazāk (43,5%) darbinieku strādāja citu pakalpojumu sektorā. Tikai 8,4% no visiem attālināti strādājošajiem darbiniekiem bija nodarbināti ražošanas sektorā.

Joprojām visaugstākais (26,9%) attālināti strādājošo darbinieku īpatsvars attiecīgā saimnieciskā darbības veida sektorā strādājošo darbinieku kopskaitā bija vērojams citu pakalpojumu sektorā. Nedaudz vairāk nekā piektā daļa (21,1%) tirdzniecības un pakalpojumu sektora darbinieku strādāja attālināti. Ražošanas sektorā tikai 6,2% darbinieku strādāja attālināti.

chart (1).jpeg

Attālināti visbiežāk (51,7%) strādāja vecākie speciālisti, divas piektdaļas (40,7%) vadītāju un nedaudz vairāk kā ceturtā daļa (28,6%) speciālistu. Tikai katrs vienpadsmitais (9,3%) kalpotājs (biroja darbinieki) vai pakalpojumu un tirdzniecības darbinieks strādāja attālināti.

Puse (50,6%) darbinieku, kas strādāja attālināti, maijā tā strādāja visu darba laiku, piektdaļa (20,5%) regulāri 3–5 dienas nedēļā, 17,4% – regulāri 1–2 dienas nedēļā, un 6,8% darbinieku – regulāri daļu darbadienas vai dažas stundas.

2020. gada maijā darbaspēka apsekojumā par attālināto darbu aptaujāja 1,1 tūkst. iedzīvotāju vecumā no 15 līdz 74 gadiem 787 mājsaimniecībās.