Viens no faktoriem, kas jāizvērtē, veicot savu esošo vai potenciālo klientu izpēti, ir uzņēmuma pašu kapitāls, jo negatīvs rādītājs var liecināt par iespējamām finanšu grūtībām, tostarp sarežģījumiem piesaistīt papildu finansējumu, jo uzņēmuma aktīvu apjoms ir mazāks par tā saistībām, vēsta Lursoft.

Negatīvs pašu kapitāls var ietekmēt gan uzņēmuma spēju piesaistīt jaunas investīcijas attīstībai, gan izmantot kredīta saņemšanas iespējas. Šis ir būtisks rādītājs, ko parasti vērtē ne tikai investori, kreditētāji, bet  arī sadarbības partneri, lemjot un pārskatot sniegto pakalpojumu samaksas nosacījumus.

Lursoft pēta, cik daudziem Latvijas uzņēmumiem ir negatīvs pašu kapitāls, īpašu vērību pievēršot pazīmēm, kas vēl raksturīgas uzņēmumiem ar negatīvu pašu kapitālu.

Uzņēmumu īpatsvars krasi atšķiras

Pētījuma dati, kuros analizēti uzņēmumi, kas iesnieguši pārskatus par 2022.gadu, rāda, ka ar negatīvu pašu kapitālu pērn bijusi trešā daļa no visiem uzņēmumiem. Skatot šo rādītāju vairāku gadu dinamikā, redzams, ka tādu uzņēmumu, kuriem ir negatīvs pašu kapitāls, īpatsvaram ir tendences sarukt. Piemēram, 2018.gadā šādu uzņēmumu bija pat 40,78% no kopējā skaita, kas iesnieguši gada pārskatus, 2020.gadā to īpatsvars bija sarucis līdz 37,17%, bet pērn – līdz 32,85%.