Aizvadītais gads bijis ceturtais pēc kārtas, kad audzis ārvalstu uzkrāto ieguldījumu apjoms Latvijā reģistrēto uzņēmumu pamatkapitālos, liecina "Lursoft" apkopotie dati. 2023.gadā ārvalstu ieguldījumu apjoms Latvijas uzņēmumu pamatkapitālos palielinājies par 197,68 milj. eiro, uzkrātajai summai sasniedzot 11,69 mljrd. eiro.

Pētījuma ietvaros Lursoft pēta, kurās pašvaldībās esošajiem uzņēmumiem 2023.gadā izdevies vissekmīgāk savam pamatkapitālam piesaistīt ārvalstu ieguldījumus.

Attiecinot pret pašvaldības teritorijā reģistrēto kopējo uzņēmumu skaitu, vislielākais īpatsvars ar uzņēmumiem, kuru pamatkapitālā veikti ārvalstu ieguldījumi, ir Rīgā un tās tuvējās pašvaldībās. "Lursoft" dati rāda, ka ārvalstu pamatkapitāls 2023.gada beigās bija 15,59% no visiem galvaspilsētā reģistrētajiem uzņēmumiem. Lai arī ārvalstu kapitāla uzņēmumu īpatsvara izmaiņas bijušas minimālas, redzams, ka šādu uzņēmumu skaitam un līdz ar to arī īpatsvaram Rīgā pēdējos gados bijusi tendence samazināties.

"Lursoft" pētījuma dati rāda, ka vēl 2021.gadā no visiem galvaspilsētas uzņēmumiem ar ārvalstu pamatkapitālu bija 16,05%, 2022.gadā – jau 15,65%. Tajā pašā laikā uzkrātā ārvalstu ieguldījumu summa Rīgā reģistrēto uzņēmumu pamatkapitālos uzrāda pretēju dinamiku – tā pēdējos gados augusi. Uz 2023.gada 31.decembri Rīgas pašvaldības teritorijā esošo uzņēmumu pamatkapitālos ārvalstnieki bija ieguldījuši 9,63 mljrd. eiro, kas ir par 1,37% vairāk nekā gadu iepriekš. Teju puse (4,41 mljrd. eiro) no minētās summas ieguldīta holdingkompāniju pamatkapitālos, savukārt otri lielākie ieguldījumi (812,62 milj. eiro) reģistrēti sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšanas un pārvaldīšanas nozarē, savukārt, analizējot datus par valstīm, no kurām Rīgā reģistrētie uzņēmumi piesaistījuši līdzekļus uzņēmumu pamatkapitāliem, priekšplānā citām izvirzījusies Zviedrija (4,19 mljrd. eiro), aiz kuras ar 933,93 milj. eiro seko Lietuva.