Aizvadītajā gadā reģistrēti 49,6 tūkst. nekustamo īpašumu darījumu, liecina “Lursoft” datu bāzē pieejamā informācija. Dati rāda, ka pērn turpinājusies 2022.gada tendence nekustamo īpašumu darījumu skaitam sarukt.

Pēdējo piecu gadu periodā visvairāk nekustamo īpašumu darījumu reģistrēts 2021.gadā, kad to skaits sasniedza 61,7 tūkst., kas bija par teju 6 tūkst. darījumu (+10,34%) vairāk nekā gadu iepriekš. Vēl straujāk pieauga darījumu kopējā summa, kas 2021.gadā, salīdzinot ar gadu iepriekš, palielinājās par 29,15%, sasniedzot 2,57 mljrd. eiro. “Lursoft” dati atklāj nekustamo īpašumu darījumu kopējā summa turpinājusi palielināties arī nākamajā gadā, lai gan 2022.gadā reģistrēto darījumu skaits bijis par 9,74% mazāks.

“Lursoft” izpētījis, ka analizētajā periodā, kas ietver laika posmu no 2019.gada sākuma līdz 2023.gada izskaņai, ik gadu vairāk nekā 40% no visiem darījumiem veidoja nekustamo īpašumu darījumi ar telpu grupām. 2020. un 2021.gadā to īpatsvars gan nedaudz saruka, taču aizvien saglabājās robežās virs 40% (2020.gadā – 40,64%, 2021.gadā – 41,29%). Pērn darījumi ar telpu grupām veidoja 46,24% no kopējā nekustamo īpašumu darījumu skaita, to kopējai summa sasniedzot 1,08 mljrd. eiro.