Par spīti Covid-19 ieviestajām korekcijām darba ikdienā, organizācijās Latvijā digitalizācija notiek samērā gausi. Šāds secinājums formulēts, veicot aptauju organizāciju dažādu līmeņu vadītāju vidū. No visiem dalībniekiem tikai 17% norādījuši, ka organizācijās notikušas vai notiek pārmaiņas saistītas ar digitalizāciju. Pārējos gadījumos joprojām, lai virzītu pārmaiņas, vispirms maina vadītājus, organizācijas struktūru vai darba procesus, skaidro interneta platformas Vadiparmainas.lv ekspertu komanda.