Komercbanku izsniegto aizdevumu apjoms juridiskām personām 2023.gada laikā ir bijis stabils un kopējā uzņēmumiem izsniegto kredītu summa gada beigās pārsniedza 9 milj. eiro, liecina Finanšu nozares asociācijas dati.

Visvairāk pērn pieaudzis aizdevumu apjoms mākslas, izklaides un atpūtas jomā (+53%), komunālo pakalpojumu nozarē (+36%), profesionālo, zinātnisko un tehnisko pakalpojumu (+19%), valsts pārvaldes un aizsardzības (+15%), kā arī lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības nozarē (+15%).

Kopējais izsniegto kredītu apjoms uzņēmumiem pagājušā gada laikā (2023.gada 31.decembris pret 2022.gada 31.decembri) samazinājās par 0,1%, bet salīdzinot ar 2023.gada 30.jūniju, izsniegto kredītu apjoms gada beigās bija par 1,4% lielāks.