Uzņēmēju noskaņojums 2024.gada janvārī mazumtirdzniecībā un pakalpojumu sektorā bija pozitīvs, bet, salīdzinot ar iepriekšējo mēnesi, nedaudz pasliktinājās. Būvniecībā un apstrādes rūpniecībā noskaņojums jau ilgstoši ir negatīvs, bez būtiskām izmaiņām, liecina Centrālās statistikas pārvaldes veikto konjunktūras apsekojumu dati.

Uzņēmējdarbības konfidences rādītāji raksturo vispārējo situāciju nozarē un tiek iegūti, veicot rūpniecības, būvniecības, mazumtirdzniecības un pakalpojumu nozaru konjunktūras apsekojumus. Ja rādītājs ir virs nulles, ir pozitīva uzņēmējdarbības vide, ja zem nulles – negatīvs uzņēmēju noskaņojums

Mazumtirdzniecībā noskaņojums pasliktinājies

Janvārī konfidences rādītājs mazumtirdzniecībā pēc sezonāli koriģētiem datiem bija 0,6, un, salīdzinot ar decembri, tas samazinājies par 3,1 procentpunktu. Pārtikas preču mazumtirdzniecībā pēc sezonāli nekoriģētiem datiem uzņēmēju noskaņojums janvārī, salīdzinot ar decembri, uzlabojās par 7,0 procentpunktiem, bet joprojām bija negatīvs (-3,7). Savukārt nepārtikas preču mazumtirdzniecībā uzņēmēju noskaņojums, kas visu 2023.gadu bija pozitīvs, janvārī noslīdēja nedaudz zem nulles (-1,0). Salīdzinot ar decembri, par 3,5 procentpunktiem pieauga konfidences rādītājs degvielas mazumtirdzniecībā, kur tas raksturīgi sezonai joprojām bija ļoti zems (-17,5). Automobiļu tirdzniecībā uzņēmēju noskaņojums turpināja strauji pasliktināties, sasniedzot zemāko rādītāju kopš 2021.gada marta (-20,3). Arī automobiļu detaļu un piederumu tirdzniecībā un auto remontā un apkopē janvārī uzņēmēju noskaņojums bija negatīvs (-1,6).

Janvārī 23% mazumtirgotāju atzīmēja, ka neizjūt nekādus ierobežojošus faktorus savai saimnieciskajai darbībai. Taču īpaši augstu vērtību (37%) sasniedza to mazumtirgotāju īpatsvars, kuri kā ierobežojošu faktoru norādīja nepietiekamu pieprasījumu. Iepriekšējā reize, kad šis rādītājs pārsniedza 35%, bija 2020.gada jūnijā, kad mazumtirdzniecībā bija spēkā būtiski, ar pandēmiju saistīti ierobežojumi. Mazumtirgotāju īpatsvars, kuri janvārī kā ierobežojošu faktoru norāda konkurenci savā tirdzniecības sektorā, salīdzinot ar iepriekšējo mēnesi, strauji samazinājies par 10 procentpunktiem, noslīdot līdz 40%. Savukārt 17% mazumtirgotāju kā ierobežojošu atzīmēja darbaspēka trūkumu, un tas ir par 4 procentpunktiem mazāk nekā decembrī.

Pakalpojumu sektorā noskaņojums pozitīvs

Pakalpojumu sektorā janvārī pēc sezonāli koriģētiem datiem konfidences rādītājs bija 1,8, un uzņēmēju noskaņojums, salīdzinot ar decembri, ir pasliktinājies par 0,8 procentpunktiem. Kā ierasts, noskaņojuma rādītāji dažādās pakalpojumu nozarēs būtiski atšķiras un arī to izmaiņu tendences ir dažādas atkarībā no nozares specifikas un sezonas ietekmes. Optimistiskākie janvārī pēc sezonāli nekoriģētiem datiem bija reklāmas (20,1) un informācijas pakalpojumu (19,8) sniedzēji, kā arī uzņēmēji, kuru pamatdarbība ir darbaspēka meklēšana un nodrošināšana ar personālu (19,9). Savukārt zemākie noskaņojuma rādītāji janvārī bija ūdens transporta pakalpojumos (-20,2), izmitināšanā (-32,5) un apsardzes pakalpojumos (-23,5). Kopumā janvārī no 30 apsekotajām pakalpojumu apakšnozarēm 18 uzņēmēju noskaņojums bija pozitīvs, 12 – negatīvs.