Šobrīd aptuveni 78% Latvijas iedzīvotāju sagaida, ka uzņēmumi domā ne tikai par peļņu, bet sabiedrībai būtiskiem sociāliem, ekonomiskiem un politiskiem jautājumiem. Turklāt vairākums jeb 59% sagaida, ka uzņēmumiem būs nostāja iedzīvotājiem svarīgos jautājumos, liecina korporatīvo attiecību grupu "VA Communications", "VA Government" un "VA Purpose Rud Pedersen Group" veikts mērījums.

Mērījums “Uzņēmumi un sabiedrības gaidas – USG 2023”, kas veikts arī divus iepriekšējos gadus, atklāj, ka Latvijas sabiedrības gaidas attiecībā uz korporatīvo aktīvismu un vēlme pēc uzņēmumu “pilsoniskā aktīvisma” (corporate citizenship) būtiski pieaugusi pēdējos četros gados. Savukārt, sabiedrības aktīvisms, izvēloties vai boikotējot zīmolus, pieaudzis tieši Krievijas uzsāktā kara Ukrainā iespaidā.

Atšķirībā no iepriekšējiem gadiem uzņēmuma vai zīmola nostāja sabiedrībai svarīgos jautājumos ir ievērojami ietekmējusi arī sabiedrības iepirkšanās paradumus. 26% aptaujāto norādīja, ka 2022.gadā ir atteikušies pirkt kādu zīmola produktu vai pārstājuši izmantot pakalpojumus uzņēmuma nostājas dēļ. Tās ir nozīmīgas izmaiņas kopš 2019.gada, kad to minēja tikai 3% aptaujāto. Līdzīgs viedoklis ir arī jautājumā par iepirkšanās paradumiem, gadījumā, ja sakritusi uzņēmuma vai zīmola nostāja aktuālā jautājumā. 16% (plus 11 % kopš 2019.gada) minēja, ka ir sākuši pirkt kāda zīmola produktus tā nostājas dēļ.

Tāpat mērījums rāda, ka iedzīvotāji mudina uzņēmumus risināt enerģētikas un energoresursu jautājumus. Vairāk nekā pusei jeb 59% tas ir aktuālākais jautājums dienaskārtībā. 43% to izceļ kā primāro jomu, kurā sagaida aktīvāku uzņēmumu rīcību un kura tiem būtu jāatbalsta ar savu peļņu. Uz šī fona sabiedrībā kritusies aktualitāte tādiem jautājumiem kā sabiedrības veselība, bezdarbs un nodarbinātība, kā arī korupcijas mazināšana. Enerģētikas nozare ir arī tā, kurai iedzīvotāju skatījumā  (46%)  ir jāuzlabo sava reputācija, savukārt, 71% pieprasa stingrāku tās regulējumu.

Nemainīgi turpina pieaugt arī ilgtspējas jautājumu aktualitāte preču un pakalpojumu izvēlē, īpaši pārvaldības un sociālās atbildības virzienā. Joprojām vairākumam aptaujāto ir būtiski, lai uzņēmumi ir maksimāli atklāti jeb caurredzami. Ja iepriekš to apstiprināja 63% aptaujāto, tad šajā mērījumā  – jau 78%. Tāpat 76% aptaujāto (plus 15% kopš 2020.gada) ir būtiski, ka uzņēmumiem ir ētiska attieksme pret darbiniekiem. Arī vides jautājumiem jābūt prioritāriem uzņēmumu dienaskārtībā  – tā uzskata 70% aptaujāto. Vides aizsardzība un klimata pārmaiņas ir arī trešais aktuālākais jautājums aiz enerģētikas un bezdarba risināšanas, kurš uzņēmumiem jāatbalsta ar savu peļņu.