Ja fiziskai personai ir komerctelpu nomas līgums ar juridisku personu un tā iznomā tālāk šīs telpas savai komercsabiedrībai ar noteikumu, ka apmaksa par telpu nomu tiek veikta pa tiešo telpu iznomātājam (juridiskai personai), vai šajā gadījumā ir pienākums maksāt iedzīvotāju ienākuma nodokli (IIN) par fizisku personu? Līgumā atrunāts, ka apmaksa par nomu un komunālajiem izdevumiem tiek veikta pa tiešo iznomātājam. Tiek sagatavoti rēķini, pie apmaksas rekvizītiem norādot iznomātāja datus.