Jau tagad skaidrs, ka arī nākotnē uzņēmumu panākumi būs atkarīgi no piedāvāto produktu kvalitātes, zīmola un darba efektivitātes. Arvien vairāk novērtēsim izglītības nozīmi, jo zinoši darbinieki visos laikos ir viens no uzņēmumu vērtīgākajiem resursiem. Skaidrs, ka arī vidējā alga turpinās augt un līdz ar to palielināsies iedzīvotāju pirktspēja. Ko vēl par darba tirgus šodienu un nākotni domā ekonomisti?

Pandēmijas ietekme uz Latvijas darba tirgus kopējiem rādītājiem līdz šim ir bijusi neliela. Bezdarba līmenis joprojām rakstāms ar viencipara skaitli, un tas kopš pandēmijas sākuma pieaudzis vien par pāris procentiem (no 6% līdz 8%). Gan ekonomikas kritums, gan bezdarba pieaugums izrādījās daudz mazāki, nekā Latvijas un ārvalstu ekonomisti paredzēja pandēmijas sākumā. Ātrums, ar kādu 2020. gada aprīlī saruka darbvietu skaits un iedzīvotāji reģistrējās bezdarbnieka statusam, bija visai līdzīgs 2009. gadā piedzīvotajam globālās finanšu krīzes laikā. Tomēr šoreiz atlaišanu vilnis bija īslaicīgs, tāpēc arī bezdarbs ir nesalīdzināmi zemāks nekā globālās finanšu krīzes laikā piedzīvotie 20%.