Katram uzņēmumam ir komerciāli nozīmīga informācija, ko tas vēlas paturēt slepenībā. Dažiem tā ir produktu veidošanas un pārdošanas stratēģija, cenu politika vai cita ar tirdzniecību saistīta informācija. Citiem tie ir algoritmi, receptes vai sarežģīta metodika, lai izveidotu inovatīvu tehnoloģiju produktus.

Šo slepeno un vērtīgo informāciju var aizsargāt kā komercnoslēpumu. Tas ir vitāli svarīgs intelektuālais īpašums, kas palīdz aizsargāt iegūtās priekšrocības pret konkurentiem. Kā komercnoslēpumus var aizsargāt idejas, pirms tās tiek aizsargātas ar kādu citu no intelektuālā īpašuma veidiem (patentiem, preču zīmēm, domēna vārdiem, dizainparaugiem, autortiesībām).

Vairākums uzņēmēju ir pārsteigti par to, cik viegli un ātri viņu komercnoslēpumi var izkļūt no kontroles. Bieži komercnoslēpumu zādzība ir saistīta ar darbinieku aiziešanu no uzņēmuma, lai uzsāktu savu uzņēmējdarbību vai strādātu pie tiešā konkurenta.

Kas tieši var būt komercnoslēpums?

Jebkura biznesa ideja, iestrādne un zinātība var būt komercnoslēpums, ja tā atbilst konkrētiem principiem. Proti, komercnoslēpumi pēc savas būtības ir “slepena informācija”, kura ir pastiprināti aizsargājama un kurai ir komerciāla vērtība. Tie atšķirībā no visiem citiem intelektuālā īpašuma veidiem tiek pasargāti, paturot tos noslēpumā. Ja notiek nelikumīga komercnoslēpuma piesavināšanās, cietušajam ir jāpierāda, ka tas ir veicis “saprātīgus pasākumus”, lai novērstu komercnoslēpuma zādzību vai ļaunprātīgu izmantošanu.