Šogad mazajiem un vidējiem uzņēmumiem ir iespēja saņemt līdz 2250 eiro dotāciju intelektuālā īpašuma priekšizpētei (IP Scan) un aizsardzībai.