Uzņēmējdarbības uzsākšana ir aizraujošs, risku un izaicinājumu piesātināts dzīves posms, kurā visa ir daudz – darba, stresa, nenoteiktības, finansiālu un juridisku sarežģījumu. Lai uzsāktu biznesu, nepieciešams daudzveidīgs prasmju kopums – jāspēj modelēt un finansēt, plānot un pārdot, sadarboties un pielāgoties, pārzināt un risināt, orientēties un tīklot un vēl daudz kas cits. Bet kā tad ar etiķeti? Kā radīt iespaidu un nesapīties meistarībā?

Neatkarīgi no tā, vai bizness tiek uzsākts kopā ar kādu vai vienatnē, pozitīvu rezultātu iespējams sasniegt tikai tad, ja uzņēmējs spēj darboties kā cilvēks-orķestris. Tāpēc jāmobilizē visi ārējie un iekšējie resursi – prasmes un iemaņas, kas palīdz atvērt arī tās durvis, kuras, paļaujoties tikai uz labu izglītību, atraktīvu pārdošanas prezentāciju vai ietekmīgiem draugiem, paliktu slēgtas.

Stress nodod

Uzņēmēja personīgās prasmes veidot saskarsmi, kā arī spēja pieklājīgi komunicēt reālajā un virtuālajā vidē, palīdz veidot biznesu.

Kad uzņēmumam veicas, tad ir viegli būt laipnam un pozitīvam, bet biznesā stress vai neierastas situācijas notiek regulāri, izgaismojot to, kāds patiesībā ir cilvēks. Tādēļ var paļauties tikai uz tām etiķetes, pieklājības un saskarsmes prasmēm, kas ir kļuvušas par ieradumu, par daļu no personības. Cilvēka īstā būtība biznesā ir kā uz delnas – vai viņš prot veidot patīkamu pirmo iespaidu gan mutiskajā, gan rakstiskajā saziņā, vai izprot apģērba un neverbālās komunikācijas nozīmi, precizitāti un solījumu turēšanu, personīgā zīmola nostiprināšanu digitālajā vidē.

Katrs no minētajiem un visi elementi kopumā var izšķirt biznesa likteni. Ja uzņēmējs ir strādājis pie savas attīstības, viņš būs soli priekšā pārējiem. Ja nē, nepieciešams uzlabot prasmes un sniegumu. Tikai tiem uzņēmējiem, kuri spēj pārvarēt stresu, vienlaikus izturoties pret citiem ar cieņu un pieklājību, izdodas uzturēt pozitīvas profesionālas attiecības un veidot ilgtermiņa biznesu.