Lai likumīgi varētu uzsākt savu biznesu, ir nozīme vairākiem aspektiem un jautājumiem, par kuriem ne vienmēr ir labi piedomāts. Aplūkosim, kas jāizvērtē, izvēloties uzņēmējdarbības formu un biznesa partneri, kā arī sagatavojot statūtus!

Līdzautore: Alisa Leškoviča, "ZAB ROCKBRIDGE Legal" partnere, zvērināta advokāte 

Biežākā forma – SIA

Lai uzsāktu biznesu, ir vajadzīgs tiesību subjekts, kas drīkst veikt saimniecisko darbību, proti, komersants, kas var būt fiziska persona (individuālais komersants), vai komercsabiedrība, kas ir personālsabiedrība (komandīsabiedrība vai pilnsabiedrība), un kapitālsabiedrība – akciju sabiedrība vai sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA).

Latvijā, uzsākot savu biznesu, visbiežāk izvēlas SIA. Tas varētu būt saistīts ar:

  • SIA likumā izvirzītajām prasībām;
  • to pievilcību un izpildes iespējamību;
  • dalībnieku atbildības nodalīšanas no SIA atbildības;
  • citām iespējamajām priekšrocībām salīdzinājumā ar pārējām saimnieciskās darbības veicēju juridiskajām formām.