Lasītājs jautā: Pašnodarbināta persona uzsāk audiogrāmatu ierakstu veidošanu, izmantojot pašas iegādātas grāmatas, kas gadiem krājušās grāmatplauktā. Vai nepieciešama grāmatu autoru atļauja šo ierakstu izdošanai internetā? Vai tad, ja atļauja netiek saņemta, tas ir autortiesību pārkāpums?

Audiogrāmata ir grāmata, kuras teksts, parasti aktiera izpildījumā, ir ierunāts un saglabāts informācijas nesējā. Audiogrāmata ir ierunāta un digitalizēta drukātā grāmata, kuru var klausīties. Tam nav vajadzīgs ne teksts, ne drukāta grāmata, ne arī nedalīta uzmanība. Audiogrāmatas ir veids, kā nodrošināt literatūras pieejamību ikvienam, jo šo grāmatu kāds lasa priekšā. Tas ir ērti un, tās klausoties, var nodarboties ar daudzām citām lietām, ja vien tās nenovērš uzmanību no klausāmā satura.

Kādas ir grāmatu autoru tiesības?

Katrai grāmatai ir viens vai vairāki autori. Par autoru Autortiesību likuma 1.panta izpratnē uzskata fizisku personu, kuras radošās darbības rezultātā radīts darbs – romāns, stāsts, novele, dzejolis un tamlīdzīgi. Saskaņā ar likuma 15.pantu katram autoram ir tiesības izlemt publiskot vai nepubliskot savu darbu internetā.

Likums aizsargā visu radošo darbu izmantošanu un aizliedz izmantot autordarbus, ja vien nav saņemta atļauja tā 40.pantā noteiktajā kārtībā. Literārā darba autoram ir tiesības lemt par sava darba izmantošanu un saņemt par to atlīdzību. Ja kāds vēlas izmantot citu autoru literāros darbus vai to daļas, ir jāsaņem atļauja šo darbu izmantošanai.