Bieži vien uzņēmēji, piedāvājot tirgū preci vai pakalpojumu, neaizdomājas vai aizdomājas par vēlu, ka būtu svarīgi nodrošināt ar to saistītā intelektuālā īpašuma aizsardzību un pārbaudīt, vai produkts nepārkāpj trešo personu intelektuālā īpašuma tiesības. Tas var samazināt piedāvātā produkta vērtību vai ierobežot tā piedāvāšanu. Vai un kad nepieciešams parūpēties par intelektuālā īpašuma jautājumiem?

Raksta līdzautors: Krišjānis Knodze, SIA “SORAINEN ZAB”, jurista palīgs

  • Kāpēc svarīgi rūpēties par intelektuālo īpašumu?
  • Intelektuālā īpašuma veidi
  • Intelektuālā īpašuma reģistrēšana