Kad ir izdarīta izvēle par labu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību (SIA), nepieciešams to juridiski noformēt, tomēr jāatceras, ka tas ir jādara atbilstoši Komerclikuma (KL) normām. Apskatām, kādi ierobežojumi ir SIA nosaukumam, kur un kā var reģistrēt juridisko adresi? Kā arī kas jānorāda sabiedrības rekvizītos?

Izlasot šo rakstu, uzzināsi:

  • Kādas darbības jāveic, dibinot SIA
  • Kādas prasības jāievēro, izvēloties sabiedrības nosaukumu, un ko nedrīkst iekļaut nosaukumā
  • Kā notiek juridiskās adreses reģistrēšana, kas jāņem vērā un kādi dokumenti jāsagatavo
  • Kāds pamatkapitāls nepieciešams, lai dibinātu SIA, kāda atšķirība SIA no mazkapitāla SIA un kādi aspekti jāņem vērā
  • Kādiem rekvizītiem jābūt norādītiem uzņēmuma dokumentos, kāpēc tie nepieciešami un kādas sekas var būt to nenorādīšanai
  • Kādos gadījumos jāreģistrējas par pievienotās vērtības nodokļa maksātāju un kad var nereģistrēties