Neatkarīgi no tā, kādā jomā strādā organizācija un cik tā ir liela, jo stratēģiskāk tās pārstāvji skatīsies uz komunikācijas procesiem, jo lielākus panākumus gūs. Tāpēc "saliksim pa plauktiem" darbības, kas ir svarīgas organizācijai, lai uzbūvētu komunikācijas stratēģiju!

Stratēģija ir organizācijas pārstāvju rīcības un saskarsmes loģiskais pamatojums, kurss, pa kādu viņi kopā virzās. Stratēģija sistematizē un strukturē organizācijas darbības ceļā uz izvirzītajiem mērķiem. Konkrētais rīcības plāns jau ir taktika. Jēdzieni "stratēģija" un "taktika" ir savstarpēji saistīti, tāpēc tos bieži jauc.

Bieži jaunie komunikatori lūdz standarta stratēģijas paraugu, un tad ir jāpaskaidro, ka tāda nav un nevar būt. Tas vienmēr ir unikāls dokuments, kas izstrādāts konkrētai organizācijai noteiktā laikposmā, taču ir sastāvdaļas un principi, kuriem jābūt iekļautiem stratēģijā.

Jāsāk ar analīzi

Tā kā organizācija nestrādā "vakuumā", stratēģija ir jāsāk ar tās jomas aprakstu, kurā būs jāstrādā. Ir jāpiemin visi specifiskie faktori, kas var ietekmēt komunikācijas procesus, kā arī jāraksturo galvenie konkurenti – kādi tie ir, ar ko katrs ir ievērojams, kādas ir to stiprās un vājās puses, kāds ir katra pozicionējums. Ir svarīgi saprast, kādu vietu tirgū ieņem organizācija, tās preces un pakalpojumi.