Lasītājs jautā: Par kādām rekvizītu izmaiņām fiziskai personai – saimnieciskās darbības veicējam – ir pienākums ziņot Valsts ieņēmumu dienestam (VID) atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr.537 “Noteikumi par nodokļu maksātāju un nodokļu maksātāju struktūrvienību reģistrāciju Valsts ieņēmumu dienestā” 19.punktam? Vai ir tādas izmaiņas, ko VID jau automātiski redz un par tām vairāk nav jāziņo? Ja reģistrētas struktūrvienības adresē esošā īpašuma tiesības ir pārgājušas saimnieciskās darbības veicēja īpašumā, vai par to ir jāziņo VID?