Lai veiktu saimniecisko darbību, noteiktā termiņā ir jāreģistrējas. Tāpat arī jāreģistrē struktūrvienība, kad tāda nepieciešamība rodas. Valsts ieņēmumu dienests (VID) savā metodiskajā materiālā “Nodokļu maksātāju un nodokļu maksātāju struktūrvienību reģistrācija Valsts ieņēmumu dienestā” skaidro, kādi termiņi jāievēro!

  • Termiņi, kādos jāreģistrējas fiziskām personām
  • Termiņi, kādos jāreģistrējas komersantiem, ārvalstniekiem un jāreģistrē struktūrvienības
  • Iesniedzamie dokumenti